Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Praktijk onderwijs

De Sprong wil onderwijs bieden die noodzakelijk en waardevol is voor de toekomst van de
individuele leerling. Omdat dit per leerling verschilt, is ons onderwijs vooral maatwerk. Leerlingen worden voorbereid op het uitoefenen van
werkzaamheden op de arbeidsmarkt en krijgen via stage de mogelijkheid dit in de praktijk te leren.
Zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij is het doel.

SPON_deSprong_nov23_22_2023

Praktische Sector Oriëntatie

PSO is voor onderbouwleerlingen (1e en 2e jaar) die "De Sprong" bezoeken een brede oriëntatie/ kennismaking op 4 verschillende sectoren. Centraal hierbij staan de "4 V's"; Verbazen, Verkennen, Verwonderen en Verbreden. PSO valt binnen "De Sprong" onder de leerlijn "arbeidstoeleiding" en is de ader van ons onderwijs.

Na een uitgebreide oriëntatie/ kennismaking kunnen de leerlingen aan het einde van het 2e jaar, op basis van eigen ervaringen een keuze maken voor een sector.

Doel van PSO

Het doel van PSO is dat elke leerling zich Praktisch op de verschillende uitstroom Sectoren kan Oriënteren. Het 2e doel is de praktische zelfredzaamheid van een leerling.
Dit door middel van:

 • Het ontdekken/ontwikkelen van eigen affiniteit/interesse in één van de 4 sectoren. Bij voorkeur op een contextrijke, realistische en uitdagende manier.
 • Het oriënteren op de verschillende mogelijkheden binnen de 4 sectoren, waarbij het aanleren van basisvaardigheden/arbeidsvaardigheden centraal staat.
 • PSO tracht leerlingen zoveel mogelijk beelden te geven hoe het in het bedrijfsleven werkt.
 • PSO wil leerlingen zichzelf laten verbazen, verwonderen, sectoren verkennen en kennis hierover verbreden.
Jaarverdeling sectoren

In het 1e leerjaar ligt het accent op het kennismaken met de 4 verschillende sectoren (Later wordt "Zorg en Welzijn" gespitst met een deel Horeca). Het 2e jaar is een verdieping in de 4 verschillende sectoren. Na een uitgebreide oriëntatie/kennismaking kunnen de leerlingen aan het einde van het 2e jaar, op basis van eigen ervaringen een keuze maken voor een sector. PSO heeft als doel een doorgaande praktische lijn vanuit de onderbouw naar de bovenbouw te bewerkstelligen.

De PSO voor de 1e jaars leerlingen wordt in principe gegeven door de 1e jaars mentoren. Alle PSO-lessen worden in principe gegeven in het daarvoor bestemde lokaal. Leerlingen krijgen PSO in hun eigen groep.

Indeling sectoren

Elke sector komt 10 weken lang aan bod, elke dag 1 ½ uur (1 onderdeel per dag, zie voorbeeld hieronder). Voor onze leerlingen is het van belang dat er een duidelijke structuur wordt aangeboden. Zijn leerlingen op maandag nog niet klaar met hun opdracht van het "Onderdeel Hout" gaan ze hier niet de volgende les (de volgende dag) mee verder, dit gebeurt pas dan weer in de week erna.

Vb. Sector Techniek

 • Elke maandag: Onderdeel Hout 10 weken lang
 • Elke dinsdag: Onderdeel Klussen 10 weken lang
 • Elke donderdag: Onderdeel Fietstechniek 10 weken lang
 • Elke vrijdag: Onderdeel Elektro 10 weken lang

Per 10 weken worden de leerlingen 1 à 2 keer in contact gebracht met het bedrijfsleven om te ervaren hoe het in de echte wereld gaat (exposure). Dit mag per sector een willekeurig onderdeel zijn. Exposures worden door de PSO docent zelf geregeld. Vb. Binnen de sector "Techniek" kun je denken aan een bezoekje naar de fietsenmaker (dit valt onder het onderdeel "Fietstechniek"). Binnen de sector "Groen" kun je denken aan een bezoekje naar de kinderboerderij (dit valt onder het onderdeel "Dier").

Leerlingenmap

Elke leerling heeft zijn eigen PSO-Map. Hierin zitten aftekenlijsten van alle sectoren gesorteerd per onderdeel (4 lijsten per sector, 1 lijst per onderdeel). Op deze lijsten staan alle opdrachten voor de gehele periode (10 weken, per onderdeel). De PSO-docent kan de opdrachten hierop aftekenen en de leerling kan zien welke opdrachten hij/zij "behaald" heeft. Hierbij is ook nog ruimte voor op- en/of aanmerkingen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar map en als ze deze niet bij zich hebben worden de opdrachten niet afgetekend.

Leerlingen nemen zo zelfstandig mogelijk deel aan de lessen. De werkvorm van de te geven lessen verschilt per sector/onderdeel. Er kan door de PSO-docent gekozen worden voor een klassikale werkvorm of een circuit werkvorm, deze heeft bij "De Sprong" de voorkeur. Dit is echter sterk afhankelijk van welke les er gegeven wordt en het niveau van de 1e jaars groep.

Beoordeling van leerlingen

Per Sector wordt bij de leerlingen 1X de "Sprongba" afgenomen. Dit betekent dat er na 1 schooljaar PSO er 4 "Sprongba-observaties" zijn. 1X onderdeel Groen, 1X onderdeel Economie, 1X onderdeel Techniek en 1x onderdeel Zorg & Welzijn. De observatie wordt gedaan door de PSO-docent. Mocht het zo zijn dat er meerdere PSO-docenten binnen 1 sector lesgeven heeft het de voorkeur dat deze docenten ook de "Sprongba" afnemen.

De verschillende Sectoren

Binnen de PSO wordt er gewerkt met 4 sectoren die ieder hun eigen kleur en pictogram hebben, waardoor het voor de leerlingen herkenbaar is. Elke sector heeft 4 onderdelen:

Techniek

Hier kunnen we de sectoren eventueel verder toelichten in een kort verhaaltje en opsomming van de vakken.

 • Hout
 • Fietstechniek
 • Electra
 • Klussen
Zorg en Welzijn

Hier kunnen we de sectoren eventueel verder toelichten in een kort verhaaltje en opsomming van de vakken.

 • Schoonmaken
 • Verzorging
 • Koken
 • Catering
Economie

Hier kunnen we de sectoren eventueel verder toelichten in een kort verhaaltje en opsomming van de vakken.

 • Verkoop
 • Magazijn
 • Ontvangstbalie
 • Logistiek
Groen

Hier kunnen we de sectoren eventueel verder toelichten in een kort verhaaltje en opsomming van de vakken.

 • Bloem/plant
 • Dier
 • Onderhoud groen
 • Onderhoud terreinen en gebouwen

Leren Op Locatie

Bij Leren Op Locatie, afgekort LOL, wordt het praktijkvak niet intern op de school aangeboden, maar vindt deze plaats op een andere locatie bij een instelling of bedrijf. De praktijkleerkracht/onderwijsassistent gaat samen met zijn/haar groep naar de betreffende locatie en voert daar werkzaamheden uit in opdracht van de instelling of het bedrijf. Leerlingen leren ter plekke arbeidscompetenties vakspecifieke competenties aan en doen ervaring op in een realistische werkomgeving. Met de instelling of het bedrijf wordt een LOL contract afgesloten waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd, zoals continuïteit van het traject, verzekering enz. De LOL trajecten, met uitzondering van Het Theehuis, zijn bestemd voor de leerlingen van de bovenbouw.

Verkoop

Opnieuw en Co
Voor het vak verkoop gaat een groep van 8 leerlingen, onder leiding van Gerard den Hartog of Brenda Schot naar de Opnieuw en Co in Papendrecht en Zwijndrecht. De leerlingen draaien mee in de kringloopwinkel. De werkzaamheden bestaan onder andere uit prijzen, presenteren, kassabediening, sorteren, schoonmaken, klein onderhoud, enz.

Schoonmaak

Fris Facilitair Sliedrecht
Iedere dinsdagochtend gaat een groep van 8 leerlingen onder leiding van Jacky Fletcher, naar het gemeentehuis van Sliedrecht om daar schoonmaakwerkzaamheden te verrichten (traditioneel en microvezel schoonmaken). Ook omliggende panden zoals het oude gemeentehuis, sporthal, locatie van vrijwilligersvereniging 'Over de Reling' worden schoongemaakt. Het is een gezamenlijk traject van gemeente Sliedrecht, Drechtwerk en De Sprong. Leerlingen van De Sprong werken onder leiding van en in samenwerking met medewerkers van Drechtwerk.

Voetbalvereniging Sliedrecht

1 keer in de 2 weken gaat een groep van 8 leerlingen onder leiding van Astrid Meulblok op een vrijdagochtend bij de voetbalvereniging Sliedrecht schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Werkzaamheden zijn: toiletten, commissiekamer, bestuurskamer en kleedkamers schoonmaken. Daarbij nemen ze het interieur nat af, zemen ze ramen, moppen, dweilen en trekken.

Omnivera
Woningstichting in Hardinxveld-Giessendam.

Groenonderhoud

Gemeente Sliedrecht
Op maandagochtend verzorgt een groep van 8 leerlingen onder leiding van Karel Bezemer in de Gemeente Sliedrecht het groenonderhoud. Dit zijn stukken grond van de gemeente, waaronder locatie 'Dreespark'. De werkzaamheden verschillen per keer en zijn op verzoek van de gemeente Sliedrecht. Zoals: snoeien, onkruid wieden enz.

Gemeente Zwijndrecht
Op woensdagochtend verzorgt een groep van 8 leerlingen onder leiding van Karel Bezemer in de gemeente Zwijndrecht het groenonderhoud. Dit is onder andere het Noorderpark en de natuurspeeltuin bij het station.

Woeste Weide
Op woensdagochtend gaat een groep van 8 leerlingen op afspraak groenonderhoud plegen op de kinderboerderij Woeste Weide onder leiding van Karel Bezemer.

SPON
Op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend gaat Karel Bezemer met een groep van 8 leerlingen het groenonderhoud verzorgen bij de verschillende SPON scholen. Zoals: snoeien, planten, onkruid wieden, bladblazen enz. De werkzaamheden zijn op aanvraag van de directeuren van de SPON scholen en wisselen dus per keer.

Het Theehuis

Op maandag- en donderdagochtend gaan 3 leerlingen naar Het Theehuis. Een gezamenlijk project van De Sprong en De Bleyburgh. Dit zijn de 2de jaar leerlingen en zij worden begeleid door Angelique (onderwijsassistent van De Bleyburgh). Voorkomende werkzaamheden zijn: bakken, koffie en thee zetten, klanten te woord staan, kassa bedienen, serveren, schoonmaken, bestellingen opnemen, kleine gerechten maken, presenteren enz.

PRO / VMBO

Zit jij in groep 8 en heb je het basisschooladvies praktijkonderwijs maar wil je ontdekken of je met extra hulp en iets meer tijd kunt doorstromen naar het vmbo? Dan is onze PRO/VMBO-klas misschien iets voor jou!

Lees de folder Voor meer informatie over deze nieuwe klas, een persoonlijk gesprek en/of rondleiding kun je contact opnemen met de zorgcoördinator van De Sprong:

Martijn Damen
m.damen@spon.nl
0184 430 150

Wat is PRO/VMBO?

Het doel van de PRO/VMBO-klas is dat je de tijd en kans krijgt om te ontdekken op welk niveau jij je het meest thuis voelt: vmbo-basis of praktijkonderwijs. In de PRO/VMBO-klas kijken we naar drie dingen om te bepalen of je verder kunt op het vmbo:

- je cijfers,
- je werkhouding en
- je contact met medeleerlingen en leerkrachten.

Pas je het beste op het vmbo-basisniveau? Dan ga je verder met de vmbo-basisopleiding van het Griendencollege. Ben je meer een doener en past de praktijk meer bij jou? Dan vervolg je je schoolloopbaan op de praktijkschool De Sprong!

Wie bieden PRO/VMBO aan?

Ook in schooljaar 2022/2023 starten wij weer met een PRO/VMBO-klas, aangeboden door De Sprong en het Griendencollege. De Sprong is de school voor praktijkonderwijs in Zwijndrecht en Sliedrecht. Het Griendencollege is de school voor vmbo en mavo in Sliedrecht.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen altijd de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Deze nieuwe PRO VMBO-klas is zo'n kans.

Welk onderwijs krijg je?

Als je kiest voor de PRO/VMBO klas volg je alle lessen op De Sprong in Sliedrecht en maak je regelmatig uitstapjes naar het Griendencollege om te ontdekken hoe het er op een vmbo aan toe gaat.

Het lesprogramma bestaat uit de praktijkvakken van de Sprong en het vmbo-basis programma van het Griendencollege.

Leerjaar 1 en 2 theorie

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Economie
 • Mens en maatschappij
 • Biologie
 • LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding)
 • Mediawijsheid en ICT


Leerjaar 1 en 2 praktijk

 • Horeca
 • Techniek
 • Economie
 • Groen
 • Zorg
 • CKV


Kan ik naar de PRO/VMBO-klas?

Of jij in aanmerking komt voor deze klas hangt van verschillende factoren af. Je hebt in ieder geval minimaal een Pro basisschooladvies nodig en je basisschool moet een positief advies geven voor de PRO VMBO-klas. 

Daarnaast moeten zowel de zorgcoördinatoren als de mentoren van De Sprong en het Griendencollege een positief advies voor deelname aan de PRO VMBO-klas geven.