Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Missie en visie

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat zij dingen leren, maar ook dat ze zich prettig voelen op school en zich in allerlei opzichten voorbereiden op hun toekomst.

SPON_deSprong_nov23_08_2023
spon_sprong_zd_mg_0512

Onze missie en visie

Ons doel is dat leerlingen na een paar jaar op De Sprong met een goed gevoel beginnen aan een baan, een vervolgopleiding of een dagbesteding die bij hen past.

Op De Sprong mogen leerlingen zichzelf zijn én zichzelf ontdekken. We kijken naar waar leerlingen blij van worden, waar ze goed in zijn en waar we samen met hen aan kunnen werken. Dat doen we met heel veel plezier en we hopen dat De Sprong voor leerlingen een fijne en leerzame plek is.

Onze identiteit

De school maakt het mogelijk dat leerkrachten en overige medewerkers hun religie of levensbeschouwing vertegenwoordigen, mits dit in overeenstemming is met onze waarden. Het is daarom mogelijk dat leerkrachten hun religie of levensovertuiging laten merken aan anderen. Dit houdt in dat zij vanuit hun eigen levensovertuiging met de leerlingen in gesprek gaan, maar daarbij wel de leerlingen op objectieve wijze informatie geven. 

Wij willen dat leerlingen van jongs af aan respect leren hebben voor elkaars overtuiging of mening. Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De school brengt verschillende denkbeelden bij elkaar en laat kinderen op basis van gelijkwaardigheid daarover in gesprek gaan. Zo leren leerlingen ook kritisch kijken naar zichzelf en naar medeleerlingen. 

Leerlingen leren waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. De school leert hen vanuit dat inzicht te ontwikkelen. In tegenstelling tot de meeste bijzonder onderwijsscholen nemen wij niet één levensbeschouwing of onderwijsconcept als vertrekpunt, maar bieden wij ruimte voor diversiteit. Het centrale uitgangspunt is de ander te waarderen zoals de ander is.