Stage

Leerlingen werken op school aan het eigen maken van kennis en vaardigheden. Dit samen noemen wij competenties.

Deze competenties bestaan uit algemene basiscompetenties en specifieke arbeidscompetenties. Deze competenties kunnen op school behaald worden, maar ook binnen een stageplek.

Stage is in feite het oefenen en in standhouden van reeds behaalde competenties, maar ook het aanleren en trainen van nog te verwerven competenties. 
Dat wat je geleerd hebt in de school ga je oefenen en verfijnen in de praktijk.

Iedere maand wordt er een leerling voorgesteld die stage loopt. Ga naar stageleerling van de maand, om te bekijken wie deze maand aan u wordt voorgesteld.