Waarom stage

Stages binnen het Praktijkonderwijs vormen het meest wezenlijk onderdeel van het traject naar een passende vorm van arbeid/dagbesteding als de school wordt verlaten.
Hierbij hanteren we een aantal doelen:
  • Leerlingen oriënteren zich in de verschillende sectoren.
  • Leerlingen leren op school geleerde competenties toe te passen in de praktijk: sociale vaardigheden en beroepsvaardigheden.
  • Leerlingen trainen vaardigheden m.b.t. sociale redzaamheid, waaronder zelfstandig reizen en afspraken nakomen.
  • Stages kunnen tegemoet komen aan praktische competenties van onze leerlingen.
  • Leerlingen, ouders en school krijgen zicht op de toekomstige mogelijkheden met betrekking tot arbeid/dagbesteding/eventuele verdere scholingsmogelijkheden.
  • Succesvolle stages zijn deels richtingbepalend m.b.t. keuzes in de toekomst.
  • Een stage geeft de leerling de kans zich te bewijzen op grond van zijn kwaliteiten i.p.v. te tonen diploma's.
  • De stage-ervaringen bepalen voor een groot deel het realistische toekomstperspectief van de leerling
  • De leerlingen leren op stage arbeidsvreugde ervaren.
Het uiteindelijke doel is het toewerken naar een passende arbeidsplek in de maatschappij.