LOL plekken

Bij Leren Op Locatie, afgekort LOL, wordt het praktijkvak niet intern op de school aangeboden, maar vindt deze plaats op een andere locatie bij een instelling of bedrijf. De praktijkleerkracht/onderwijsassistent gaat samen met zijn/haar groep naar de betreffende locatie en voert daar werkzaamheden uit in opdracht van de instelling of het bedrijf. Leerlingen leren terplekke arbeidscompetenties vakspecifieke competenties aan en doen ervaring op in een realistische werkomgeving. Met de instelling of het bedrijf wordt een LOL contract afgesloten waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd, zoals continuïteit van het traject, verzekering enz. De LOL trajecten, met uitzondering van Het Theehuis, zijn bestemd voor de leerlingen van de bovenbouw.

Economie bij : Opnieuw en Co
Voor het vak verkoop gaat een groep van 8 leerlingen, onder leiding van Gerard den Hartog of Brenda Schot naar de Opnieuw en Co in Papendrecht en Zwijndrecht. De leerlingen draaien mee in de kringloopwinkel. De werkzaamheden bestaan onder andere uit prijzen, presenteren, kassabediening, sorteren, schoonmaken, klein onderhoud, enz.

Schoonmaak bij : Fris Facilitair Sliedrecht
Iedere dinsdagochtend gaat een groep van 8 leerlingen onder leiding van Jacky Fletcher, naar het gemeentehuis van Sliedrecht om daar schoonmaakwerkzaamheden te verrichten (traditioneel en microvezel schoonmaken). Ook omliggende panden zoals het oude gemeentehuis, sporthal, locatie van vrijwilligersvereniging 'Over de Reling' worden schoongemaakt. Het is een gezamenlijk traject van gemeente Sliedrecht, Drechtwerk en De Sprong. Leerlingen van De Sprong werken onder leiding van en in samenwerking met medewerkers van Drechtwerk.

Schoonmaak Voetbalvereniging Sliedrecht
1 keer in de 2 weken gaat een groep van 8 leerlingen onder leiding van Astrid Meulblok op een vrijdagochtend bij de voetbalvereniging Sliedrecht schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Werkzaamheden zijn: toiletten, commissiekamer, bestuurskamer en kleedkamers schoonmaken. Daarbij nemen ze het interieur nat af, zemen ze ramen, moppen, dweilen en trekken.

Schoonmaak Omnivera
Woningstichting in Hardinxveld-Giessendam.

Groenonderhoud Gemeente Sliedrecht
Op maandagochtend verzorgt een groep van 8 leerlingen onder leiding van Karel Bezemer in de Gemeente Sliedrecht het groenonderhoud. Dit zijn stukken grond van de gemeente, waaronder locatie 'Dreespark'. De werkzaamheden verschillen per keer en zijn op verzoek van de gemeente Sliedrecht. Zoals: snoeien, onkruid wieden enz.

Groenonderhoud Gemeente Zwijndrecht
Op woensdagochtend verzorgt een groep van 8 leerlingen onder leiding van Karel Bezemer in de gemeente Zwijndrecht het groenonderhoud. Dit is onder andere het Noorderpark en de natuurspeeltuin bij het station.

Groenonderhoud Woeste Weide
Op woensdagochtend gaat een groep van 8 leerlingen op afspraak groenonderhoud plegen op de kinderboerderij Woeste Weide onder leiding van Karel Bezemer.

Groenonderhoud SPON
Op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend gaat Karel Bezemer met een groep van 8 leerlingen het groenonderhoud verzorgen bij de verschillende SPON scholen. Zoals: snoeien, planten, onkruid wieden, bladblazen enz. De werkzaamheden zijn op aanvraag van de directeuren van de SPON scholen en wisselen dus per keer.

Het Theehuis
Op maandag- en donderdagochtend gaan 3 leerlingen naar Het Theehuis. Een gezamenlijk project van De Sprong en De Bleyburgh. Dit zijn de 2de jaar leerlingen en zij worden begeleid door Angelique (onderwijsassistent van De Bleyburgh). Voorkomende werkzaamheden zijn: bakken, koffie en thee zetten, klanten te woord staan, kassa bedienen, serveren, schoonmaken, bestellingen opnemen, kleine gerechten maken, presenteren enz.