VCA

           
B-VCA:
Het diploma basisveiligheid op de Sprong
 
Dit diploma wordt steeds vaker vereist, vooral in de sectoren techniek, bouw en groen.
Wij bieden leerlingen aan het basis veiligheidsdiploma op school te halen. In het bedrijfsleven wordt deze cursus meestal in een paar dagdelen gegeven, met een aansluitend examen. Of er wordt een online cursus aangeboden zonder begeleiding. Voor de meeste van onze leerlingen is dit onhaalbaar doordat het taalniveau en snelheid van de cursussen te hoog liggen.
 
Bij ons mag een leerling er een heel schooljaar over doen. Er wordt één ochtend in de week groepsgewijs les gegeven en van de leerling wordt gevraagd dat hij op andere momenten ook leert. We gebruiken de methode van de Siwov  www.siwovonline.nl  Deze  is speciaal ontwikkeld voor onze leerlingen.
(https://www.stichtingsterkinwerk.nl/over-sterk-in-werk/producten-amp-diensten)

We organiseren een aangepast examen in de vertrouwde omgeving op school zodat leerlingen met leesproblemen b.v. dyslexie, het toch kunnen halen. En we maken gebruik van de diensten van een examenbureau (https://www.ebbexamens.nl/) dat examinatoren levert die bekend zijn met de problematiek van onze leerlingen. Dus: Geen concessies aan kwaliteit, maar wel alle mogelijke aanpassingen. Desondanks blijft het voor onze leerlingen een bijzonder moeilijk examen, zeker na de wijziging van examineren in 2018. We vragen dan ook inzet van de leerling hiervoor.
 
Het diploma is een officieel, landelijk erkend diploma dat 10 jaar geldig is. Bij ons worden cursus en examen door de school en uit de ouderbijdrage betaald. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een zo goed mogelijke start op de arbeidsmarkt kunnen maken. We weten inmiddels dat dit diploma daarbij helpt en in sommige gevallen zelfs de voorwaarde is voor het verkrijgen van een baan.