Het Schoolteam


Directeur: Patricia Bijloo

Team Locatie Sliedrecht:
Mevr. A. Kerpitzis (teamleider) 
Dhr. R. Kilian (teamleider)  
Men. Damen (coördinator zorg Sliedrecht)

Mentoren Onderbouw:
Dhr. L. Coerts (mentor, ICT en docent sport en spel)
Mevr. S. Severijnen (mentor)
Dhr. H. Harmans (mentor)
Mevr. D. van de Pol (mentor)

Docenten Bovenbouw:

Mevr. M. Streefkerk (mentor en docent zorg & welzijn)
Mevr. J. van der Bliek (mentor en sectorspecialist techniek)
Mevr. R. Keller (mentor en docent horeca)
Dhr. K. Bezemer (mentor
en docent groen)
Dhr. A. van der Graaff (mentor en docent sport en spel)
Mevr. D. v.d. Pol (mentor en coördinator didactiek)
Men. D. de Bruijn (mentor, docent CKV en docent Economie)
Dhr. J van der Linden (docent techniek, lassen en VCA)

Ondersteunend personeel Sliedrecht :
Mevr. A. de Koning (administratie)
Mevr. Sissel Brathen (administratie)
Dhr. M. van Gastelen (conciërge)
Dhr. D. van Driel (conciërge) 
Mevr. A. Velthuis
Mevr. J.Fletcher
Mevr. I. Palit

Zorg Advies Team (extern):
Mevr. S. van der Maas (orthopedagoog)
Dhr. B. Poots (wijkagent)
Dhr. S. Stremler (wijkagent)
Mevr. E.M. van Rooijen (leerplichtambtenaar)
Mevr. A. Rietveld (
maatschappelijk werk)
Dhr. M. Noorland (begeleider passend onderwijs)
Mevr. L. Spijker (begeleider passend onderwijs)


Locatie Zwijndrecht
Mevr. A. Kerpitzis (teamleider) 
Dhr. R. Kilian (teamleider) 
Dhr. J. Broekhuizen (coördinator zorg Zwijndrecht)

Mentoren Onderbouw:
Mevr. D. de Bruijne (mentor)
Dhr. R. Havelaar (mentor en ICT)
Mevr. E. Tromp (mentor)
Mevr. Smit-Gahrmann (mentor)
Mevr. N. Diender (mentor)

Docenten Bovenbouw:

Dhr. M. Dirven (mentor en docent techniek)
Mevr. I. Stal (mentor en docent groen)
Mevr. E. Rapati (mentor en docent Engels)

Mevr. B. Schot (mentor en docent yoga)
Dhr. M. Pomp (mentor en docent sport en spel)


Ondersteunend personeel Zwijndrecht :
Mevr. M. Jongenengel
Mevr. P. Goldberg
Mevr. K. Marcussen
Mevr. C. van Driel (administratie)

Zorg Advies Team (extern): 
Mevr. J. Greaves (schoolarts)
Mevr. P. van Steen (maatschappelijk werk)
Dhr. M. de Bok (jeugdteam)
Dhr. M. Noorland (begeleider passend onderwijs)
Dhr. O. Karrebag (leerplicht)
Mevr. S. van de Maas (orthopedagoog)


Team StageWerk:
Dhr. M. Gahrmann (stagecoördinator) 
Mevr. J. Hamers
Mevr. N. Hendriks
Dhr. M. Leenheer
Mevr. L. van de Velde