Wanneer stage

De Sprong kent verschillende vormen van stage. Was het voorheen dat een leerling kennismaakte met stage lopen wanneer hij/zij in de bovenbouw terecht kwam, thans kennen we in de onderbouw ook de maatschappelijke stage.
 
De maatschappelijke stage is een oriënterende stage gericht op het snuffelen aan het werk in de maatschappij. Leerlingen verrichten allerlei klusjes in de buurt waarbij de sociale vaardigheden en algemene arbeidsvaardigheden buiten de school kunnen worden geoefend. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden in een buurthuis, verzorgingstehuis, kinderboerderij e.a.. Deze vorm van stage lopen past prima in het basisprogramma dat in de eerste twee leerjaren worden afgewerkt. Het basisprogramma wordt door alle leerlingen binnen de Sprong gevolgd.

Vanaf het derde leerjaar kennen we andere vormen van stage. We kennen een interne stage en een externe stage. Daarnaast zijn er de leerwerktrajecten.
De interne stage wordt vooral ingezet wanneer een leerling nog niet heeft bewezen toe te zijn aan een externe stage. De arbeidshouding moet nog verder ontwikkeld worden . Dit kan binnen de school betekenen dat een leerling een interne stage krijgt aangeboden bij onder andere de conciërge of administratie, in de vorm van ondersteunende taken.

Een leerling wordt voorgedragen voor een externe stage. Vanuit het Bureau Stagewerk wordt gezocht naar een passende stageplaats. Leerlingen worden in de bovenbouw ook in de gelegenheid gesteld om bepaalde vakspecifieke vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. Dit kan op een leerwerkplaats.
Een leerwerkplaats is een locatie waar onderwijs en bedrijfsleven beiden een bijdrage leveren om een leerling te scholen/vaardigheden te leren. Ook hier worden leerlingen voorgedragen om een tijdelijke plek te krijgen binnen een leerwerkcentrum.