Na school

Wanneer een leerling aan het einde van de schoolperiode de school verlaat bieden wij nog een jaar nazorg.
De Sprong heeft vanuit de wet nog een verplicht jaar nazorg voor een leerling die de school verlaat met een baan of een ander vervolgtraject. Deze nazorg bij uitstroom naar een reguliere arbeidsplaats of een traject werken/leren (BBL) kan worden verricht door externe re-integratie bureaus, zoals bijv. United Restart en anderen. Ook kan sinds kort deze vorm van nazorg door de school zelf plaatsvinden. Hierdoor heeft De Sprong een samenwerkingsverband gesloten met de VAC, een re-integratiebureau.