Aanvraag verlof

Verlofaanvraag
 
In de Leerplichtwet is geregeld dat ouders extra vrij kunnen aanvragen. In de wet heet dit extra verlof: 'vrijstelling van geregeld schoolbezoek'. De belangrijkste redenen voor extra verlof vindt u via de volgende link: Folder aanvraag extra verlof 

De directeur neemt een besluit of uw reden voor extra verlof gegrond is. Duurt het verlof meer dan tien dagen, dan beslist de consulent LVS. Bij twijfel nemen wij ook contact op met de consulent.
 
U vindt bovenaan de website het kopje 'ouders'. Als u op het onderwerp 'Aanvraag verlof' klikt ziet u per locatie de aanvraagformulieren staan. Deze dient ingevuld en ingeleverd te worden bij de teamleider van de locatie.