Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Aanmeldprocedure

Bent u op zoek naar een school voor praktijkonderwijs voor uw zoon of dochter? Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in De Sprong! 

SPON_Zwijndrecht_nov23_03_2023

Onze aanmeldprocedure

Allereerst kunnen leerlingen en ouders altijd een oriënterende en vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek met ons maken. Zij kunnen dan kennis maken met het onderwijs en de leerlingenzorg op De Sprong. Daarna bepalen de ouders of zij hun kind aanmelden en verder gaan met de toelatingsprocedure.

Om een afspraak te maken kunt u met de onderstaande collega's contact opnemen:

  • Zwijndrecht: Jacco Broekhuizen, 078-8908319 of 06-50656502
  • Sliedrecht: Martijn Damen, 0184-430150 of 06-81160102

Het spreekt voor zich dat als u interesse heeft in onze school, u op beide locaties een afspraak kunt maken.

Toelaatbaarheidsverklaring

Alleen leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs kunnen worden toegelaten. Die TLV geeft de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO)  af als de leerling voldoet aan door de Minister van Onderwijs gestelde criteria:

  • de leerling heeft een IQ tussen de 55 en 80.
  • de leerling heeft 2 of meer leerachterstanden op de leerdomeinen begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en inzichtelijk rekenen van minimaal 3 jaar, waarvan er 1 op begrijpend lezen of rekenen is. Hiervoor wordt door de school waar de leerling vandaan komt een psychologisch, een didactisch en vaak ook een sociaal-emotioneel onderzoek gedaan. In de meeste gevallen wordt er een advies voor praktijkonderwijs gegeven door de school waar uw kind nu op zit. 
  • In het kader van thuis nabij onderwijs hebben leerlingen uit het postcodegebied van het samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden voorrang bij aanmelding. Na 1 april kunnen ook leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden zich aanmelden bij de Sprong. Indien leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden zich voor 1 april aanmelden worden zij op een wachtlijst geplaatst.


Open dag

Als school organiseren wij ook  een open dag. Deze dag heeft als doel om alle betrokkenen en geïnteresseerden kennis te laten maken met onze leerlingen en school. U bent hierbij als ouder(s), samen met uw zoon of dochter, natuurlijk hartelijk welkom.

Persoonlijk gesprek

Voor oriëntatie en aanmelding vinden wij het echter erg belangrijk om het persoonlijke gesprek aan te gaan en u te laten zien hoe het er op school aan toe gaat op een normale dag. Hier leent een open avond zich minder goed voor. Zoals hierboven reeds vermeld, verwelkomen wij u dan ook graag persoonlijk op een dag dat het u uitkomt.

Na een vrijblijvend oriënterend gesprek, waarbij er ruimte is voor vragen en wensen, krijgt u een rondleiding door de school om de sfeer te proeven.

Intakegesprek

Eventueel kunt u na het oriënterend gesprek een afspraak maken voor het daadwerkelijke intakegesprek waarbij u zoon of dochter ingeschreven wordt op onze school. Hier maken wij ook altijd een aparte afspraak voor. Van te voren nemen wij in overleg met de ouders contact op met de school van herkomst in verband met de overdracht van het leerlingdossier. Dit is mede nodig om de TLV voor Praktijkonderwijs aan te vragen.

Wanneer er een TLV wordt afgegeven is uw zoon/dochter toelaatbaar op De Sprong en officieel ingeschreven.