Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de meest gevraagde praktische informatie. U vindt alle praktische informatie in onze schoolgids.

SPON_Zwijndrecht_nov23_22_2023

Schooltijden

Maandag:8:30 uur - 16:15 uur
Dinsdag:8:30 uur - 16:15 uur
Woensdag:8:30 uur - 16:15 uur
Donderdag:8:30 uur - 16:15 uur
Vrijdag:8:30 uur - 16:15 uur

Alle groepen hebben 's ochtends een pauze van 10.45 - 11.00 uur en 's middags een pauze van 12.30 - 13.00 uur een pauze van 14:30 - 14:45 uur.

Ziekmelden

Ziekmelden of een andere vorm van afwezigheid van uw kind kunt u telefonisch voor 8.30 uur aan de administratie doorgeven.

Ook het weer beter melden van de leerling is belangrijk, zodat we weten wanneer we hem/haar weer kunnen verwachten.

Sliedrecht
0184-430150

Zwijndrecht
078-8908319

Verlof en vakantie

Extra vrije dagen

Door het jaar heen zijn er enkele vrije dagen die buiten de vakantie's om staan ingepland vanwege studiedagen of organisatie dagen.

Vrije dagen
Vrijdag 22 december 2023
Woensdag 10 - vrijdag 12 juli 2024

Studiedagen (lessen duren tot 10.45)

Dinsdag 24 oktober 2023
Dinsdag 9 januari 2024
Dinsdag 12 maart 2024
Dinsdag 26 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024 (stages gaan door)

Feestdagen
Goede vrijdag - Vrijdag 29 maart 2024
Tweede paasdag - Maandag 1 april 2024
Hemelvaartsdag - Donderdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag - Maandag 20 mei 2024

Vakantierooster 2024-2025

Herfstvakantie

Maandag 28 oktober 2024 t/m vrijdag 1 november 2024

Kerstvakantie

Vrijdag 20 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari 2025 t/m vrijdag 28 februari 2025

Meivakantie

Vrijdag 18 april 2025 t/m maandag 5 mei 2025

Hemelvaart

Donderdag 29 mei 2025 t/m vrijdag 30 mei 2025

Pinksteren

Vrijdag 6 juni 2025 t/m maandag 9 juni 2025

Zomervakantie

Woensdag 16 juli 2025 t/m vrijdag 29 augustus 2025


Herfstvakantie

Maandag 28 oktober 2024 - Vrijdag 1 november 2024

Kerstvakantie

Vrijdag 20 december 2024 - Vrijdag 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari 2025 - Vrijdag 28 februari 2025

Meivakantie

Vrijdag 18 april 2025 - Maandag 5 mei 2025

Zomervakantie

Maandag 15 juli 2024 - Vrijdag 23 augustus 2024

Woensdag 16 juli 2025 - Vrijdag 29 augustus 2025

Aanvragen extra verlof

Een aanvraag voor extra verlof buiten de schoolvakanties moet schriftelijk bij de schoolleiding van de school worden ingediend via het aanvraagformulier voor extra verlof. 

Alleen de directeur is bevoegd om voor ten hoogste 10 dagen extra verlof te verlenen voor gewichtige omstandigheden. Voor meer dagen moeten de ouders zich wenden tot de leerplichtambtenaar.

Informatie-, Beveiligings- en Privacybeleid

Binnen SPON wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

Tijdens lessen

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren (bijvoorbeeld naam en groep). Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

Presentis

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratie- en leerlingvolgsysteem [Presentis]. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de internbegeleider of met de schooldirecteur.

Uitwisseling gegevens

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.

Foto's en video-opnames

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de leraar/lerares van de leerling, of bij de schoolleiding.